skip to Main Content

Przejścia graniczne

 

Stworzenie obozu humanitarnego na przejściu granicznym Budomierz – Hruszów, po ukraińskiej stronie granicy, było jedną z naszych pierwszych inicjatyw. Zakres udzielanej pomocy obejmuje: pomoc medyczną i sanitarną, codzienne dostawy ciepłych posiłków oraz suchego prowiantu, środków higienicznych, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom, postawienie ogrzewanych namiotów oraz zapewnienie niezbędnych do dalszej podróży przedmiotów typu: wózki dla dzieci, wózki inwalidzkie, a w sytuacjach zagrożenia życia – transportu medycznego.

Kolejnym etap naszych działań na granicy było nawiązanie kontaktu i wymiana doświadczeń z koordynatorami wszystkich przejść granicznych z Ukrainą. W wyniku tych rozmów objęliśmy opieką i wsparciem przejścia: Korczowa – Krakowiec oraz Hrebenne – Rawa Ruska. Dla zagwarantowania profesjonalnej pomocy medycznej, współpracujemy z Polską Misją Medyczną.