skip to Main Content

Marcin Piotrowski

Socjolog, animator kultury, dziennikarz, youtuber, specjalista marketingu miejsc. Pomysłodawca i koordynator odbywającej się w trakcie epidemii koronawirusa akcji „Kultura w kwarantannie”. Dyrektor wybranego do grona najlepszych festiwali Europy – Folkowiska. Twórca i koordynator licznych kampanii społecznych np. „Jestem ze wsi”, „Globalna Baba”, oraz kampanii promocyjnych np. „Niezapominajki – Satisfaction”. Radny powiatowy, przewodniczący komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Lubaczowskiego. W roku 2016 otrzymał tytuł „Wybitny Polak” w Irlandii nagrody Teraz Polska, oraz Statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i promocji. Dyrektor promocji CieszFanów Festiwal. Jego terenem działania jest prowincja, tereny defaworyzowane (małe miasteczka i wieś). Specjalizuje się we współpracy i doradztwie organizacjom pozarządowym w temacie promocja i fundrisingu, koordynuje projekt Aktywne Pogranicze na terenie powiatu lubaczowskiego.